Programy profilaktyczne

Przychodnia realizuje bezpłatne programy profilaktyczne.

W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia wykonywane są miedzy innymi: badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badanie biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalsza diagnostykę.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.

Adresatami programu są osoby obciążone czynnikami ryzyka, znajdujących się na liście lekarza poz w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie.

Ponadto w przychodni prowadzony jest program profilaktyki gruźlicy, który również jest bezpłatny.

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący.

Adresatami programu jest populacja osób dorosłych nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Programem zostaną objęci pacjenci, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.