Świadczenia udzielane na odległość

Informujemy, że nasza placówka umożliwia pacjentom uzyskanie świadczeń udzielanych na odległość pod numerem telefonu 748434161. Porady w zakresie lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ udzielane są:

  • w poniedziałki w godzinach 10:00 – 10:30,
  • we wtorki w godzinach 14:00 – 15:00,
  • w środy w godzinach 14:00 – 15:00.