PILNE!! Komunikat dla pacjentów

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dbając o Państwa zdrowie, życie i bezpieczeństwo, zaleca się aby wszelkie kontakty pacjentów z lekarzami i pielęgniarkami odbywały się głównie drogą telefoniczną pod numerem 748434161.

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest uzyskanie powtórnej recepty, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), zwolnienia lekarskiego na czas niezdolności do pracy poprzez złożenie zamówienia:

  • na adres e-mail: [email protected]
  • lub na kartce, którą należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się na zewnątrz budynku przychodni (wejście główne).

Oskar Kułakowski
Specjalista med. rodzinnej